Psykolog Vibeke Schmidt

Om Vibeke

Vibeke er autoriseret psykolog med børn, unge, voksne og familier som sit arbejdsfelt.

Vibeke har været psykolog i mange år og har selv været behandler for børn, unge og forældre og har været leder for andre psykologer, der også har behandlet børn, unge, voksne og forældre. Både under og efter sin uddannelse, har hun været optaget af, hvordan relationen mellem mennesker former og udvikler os til de mennesker, vi er. Hun har især været optaget af barnets tidlige udvikling, og hvordan det tidlige mor-barn forhold afspejler sig i den måde, vi knytter os til hinanden på. Hun valgte derfor tidligt at arbejde med børn, unge og forældre både som terapeut og som rådgiver. Vibeke har derfor uddannet sig som specialist indenfor feltet og har en længere uddannelse i psykodynamisk terapi med børn og unge og har siden suppleret sin viden med kognitive behandlingsformer.

Vibeke har gennem en årrække været leder af psykologerne i Forsvaret og var medvirkende til, at en række indsatser for de udsendte soldater, deres familier og børn blev gennemført. Hun har været initiativtager til en lang række bøger og hæfter, der henvender sig til ægtefæller, børn, unge og professionelle til udsendte soldater, kaldet ”Baglandet”. Publikationerne kan downloades på Veterancentrets hjemmeside.

Vibeke har igennem årene set hvor store udfordringer børn og unge har med både store krav og forventninger til præstationer i skole og fritidsliv. Hun har set, hvor stor betydning social isolation, ensomhed og oplevelsen af ikke at slå til har for den enkelte, og hvor hurtigt de unge oplever, de er anderledes og udenfor, hvis ikke de lever op til de mange krav og sociale normer, der er. Hun har også mødt børn og unge, hvis forældre har store udfordringer i livet og set hvor stor en bekymring og belastning, det er for barnet og den unge.

Hun har også mødt mange forældre, der kan konstatere, at deres børn og unge ikke trives uden at vide, hvad de skal gøre ved det. Det er ofte svært for forældrene at få deres børn i tale om, hvordan de har det, fordi det er så svært og skamfuldt for børnene at fortælle forældrene, at de ikke har det godt i deres liv.

Selvom det umiddelbart kan se svært ud i den konkrete situation, er der stort set altid mulighed for at få det bedre, hvis man beder om hjælp. Ethvert formål med behandling er at få den bedst mulige trivsel på kortest mulig tid.

Privat er Vibeke gift og har 2 store døtre og en lille hund.

Om behandlingen

Psykologbehandlingen vil tage udgangspunkt i dit liv, din historie, dine udfordringer, de problemer du oplever i dit liv, og de ønsker du har til forandringer. Det er vigtigt for behandlingen, at Vibeke får indblik i din måde at oplever dig selv og andre mennesker på, fordi du og dit altid vil være udgangspunktet for det fælles arbejde.

Behandlingen består altid af samtaler. Nogen gange bruger vi også øvelser eller opgaver mellem samtalerne for at øve forandringer i praksis, når du er klar til det.

Erfaringen viser, at de fleste allerede efter få samtaler med en psykolog oplever en bedre livskvalitet.

Vibeke tilbyder behandling af:

  • Angst
  • Kriser
  • Trivsels- og selvværdsproblemer
  • Sorg
  • Rådgivning til forældre.
  • Rådgivning til plejefamilier, pædagoger, psykologer.
  • Stressbehandling af voksne.
  • Coaching af ledere og medarbejdere.

Vibeke er medlem af Dansk Psykologforening, har journalpligt, tavshedspligt og er forpligtet af de fælles nordiske regler for etik for psykologer.

Du kan læse mere om Vibeke og hendes behandling på www.vibekeschmidt.dk

Kontaktoplysninger:

Vibeke Schmidt
Telefon: 42 77 24 90
Mail: vibekeschmidt@outlook.dk

For at booke en tid eller få svar på dine spørgsmål kan du ringe eller skrive til Vibeke her.