Psykolog Birgitte L. Carlsen

Om psykolog Birgitte L. Carlsen

Birgitte er uddannet klinisk psykolog fra Københavns Universitet med speciale i Metakognitiv terapi (MCT), Kognitiv adfærdsterapi (CBT) og Mindfulness baseret kognitiv terapi (MBCT).

Birgitte har en specialistuddannelse i kognitiv adfærdsterapi og er snart færdig med den 2 årige certifikationsuddannelse i metakognitiv terapi ved professor Adrian Wells fra Manchester Universitet mv. Metakognitiv terapi er en ny og banebrydende terapiform. Hun endvidere uddannet mindfulnessinstruktør.

Som psykolog har Birgitte haft mere end 1500 terapisessioner, hvor hun har givet behandlinger indenfor individuel terapi, parterapi og gruppeterapi. Hun behandler både klienter i egen klinik og i Cektos; Center for Kognitiv og Metakognitiv terapi, der er en af landets større psykologiske klinikker.

Før Birgitte blev psykolog arbejdede hun som coach, vejleder og underviser i den private og offentlige sektor inden for det pædagogiske-psykologiske område. Baggrunden for at kunne varetage disse funktioner er blandt andet en diplomuddannelse i pædagogisk psykologi, en læreruddannelse og mange års arbejde med personlig udvikling i form af uddannelser og workshops.

Privat er Birgitte gift og har 3 børn, 2 teenagepiger og 1 handikappet dreng på 10.

Birgitte tilbyder behandling indenfor følgende områder

Birgitte behandler depression, stress, alle angsttilstande (generaliseret angst, socialangst, helbredsangst, præstationsangst mm.), PTSD, borderline, selvværdsproblemer mv.

Birgitte behandler både børn, unge og voksne. Hun giver parterapi, individuel terapi og gruppeterapi.

Hun kan hjælpe dig med at håndtere vanskelige situationer i forbindelse med skilsmisse, sorg og tab. Hun har en særlig viden indenfor teenage- og unge problematikker samt håndtering af handikap. 

Terapiformer

Birgitte tilbyder Metakognitiv terapi, Kognitiv adfærdsterapi og Mindfulness-baseret kognitiv terapi, som du kan læse om i det følgende:

Metakognitiv terapi (MCT)

Metakognitiv terapi er en nyere effektiv terapiform udviklet af professor Adrian Wells. Studier viser, at op til 80 % bliver symptomfri i forhold til depression efter behandling med metakognitiv terapi. Forskningen viser endvidere, at metakognitiv terapi virker på tværs af de fleste psykiske lidelser som fx angst, PTSD, stress, borderline mv.

I MCT bliver du præsenteret for teknikker, der giver dig mulighed for at opnå kontrol over dine bekymringer og grublerier og andre uhensigtsmæssige copingstrategier. Du kan herved lære at styre, hvornår du vil og ikke vil reflektere, spekulere og analysere. På den måde kan du få ro i sindet, når du ønsker det.

Det er ifølge metakognitiv terapi ikke, hvad du tænker, der er årsagen til dine problemer. Årsagen til dine psykiske vanskeligheder ligger derimod i, hvordan du tænker, altså i din tænkestil. Dette kan forklares med, at hvis ”du kører rundt i” bekymringer og grublerier i timevis, så er det ikke tanken i sig selv, der er problemet, men det, ”at du kører rundt i det” i timevis.

Birgitte kan gennem metakognitiv terapi give dig værktøjer til at skrue ned for uhensigtsmæssige måder at håndtere tanker på, så du kan få mere glæde og energi, samt kan få frigivet kognitiv kapacitet til at blive mere klar i din tænkning og i dine beslutningsprocesser.

Ofte ved vi mennesker intuitivt, hvad der skal gøres, men tør ikke stole på vores intuition. I stedet begynder vi at vende og dreje det i hovedet. Herved kan vi komme til at overtænke og med det resultat, at evnen til at træffe beslutninger bliver dårligere.

Med metakognitiv terapi kan du blive bedre til at følge din intuition eller mavefornemmelse uden at skulle bruge dagevis på grublerier og bekymringer først.

Kognitiv adfærdsterapi (CBT)

Kognitiv adfærdsterapi er en meget anerkendt terapiform, der er udviklet af Aaron T. Beck. Den har været anvendt i Danmark i mange år. Der er solid evidens for, at den virker.

Kognitiv adfærdsterapi er kendetegnet ved at ligge vægt på tænkningens og adfærdens betydning for følelseslivet. Tanker, følelser, krop og adfærd indvirker gensidigt på hinanden. Når du fx tænker en tanke, så påvirker den din adfærd og dine følelser og omvendt.

Det er ikke ligegyldigt, hvad du tænker, for hvis dine tanker er negative vil disse påvirke dine følelser, dine kropslige fornemmelser og din adfærd i en

uhensigtsmæssig retning. Derfor arbejder vi henimod at omstrukturere negative automatiske tanker, så de bliver mere hensigtsmæssige. I kognitiv adfærdsterapi er det omstruktureringen af dine negative tanker, der er fører til, at du bliver bedre til at regulere dine følelser.

Mindfulness-Baseret Kognitiv Terapi (MBCT)

I mindfulness-baseret kognitiv terapi er østlig filosofi tilpasset vestlig lægevidenskab, hvilket har ført til dokumenterede gode behandlingsresultater af en lang række psykiske lidelser, blandt andet tilbagevendende depression.

Terapiformen mindfulness-baseret kognitiv terapi bygger på forskning fra Dr. Jon Kabat Zinn Massachusett Medical School og er udviklet af John Teasdale, Zindel Segal og Mark Williams. I Mindfulnessbaseret kognitiv terapi er det bevidste nærvær i fokus. I en travl hverdag er vi ofte i handlemodus, også kaldet ”doingmode”, det meste af tiden. Det er også fint i forhold til at udrette noget. Men når vi bliver stressede, angste eller triste, så kan det hænge sammen med, at vi trænger til at være mere i værensmodus eller ”beeingmode”, end vi er. Værensmodus er der, hvor vi bare er her og nu uden at skulle nå noget bestemt. For at opleve os selv, som hele mennesker, har vi både brug for at kunne handle og at kunne være fuldt ud tilstede her og nu.

Birgitte kan ved hjælp af mindfulnessbaserede kognitive teknikker hjælpe dig til at få ro i sind og krop. Ved at forholde dig bevidst nærværende i nuet, kan du lære at regulere din følelser og få det bedre.

Birgitte er medlem af Dansk Psykologforening og har tavshedspligt.

Du kan læse mere på www.kognitivpsykologlyngby.dk

Kontaktoplysninger:

Psykolog Birgitte L. Carlsen
Telefon: 61 39 18 05
Mail: psykologcarlsen@gmail.com