Psykolog Helena Lycke Artland

Om Psykolog Helena Lycke Artland

Helena er uddannet klinisk psykolog fra Københavns universitet med speciale i Kognitiv Terapi, Mindfulness, Mindful Selfcompassion, Compassion Focused Therapy og Posttraumatisk Vækst.

Værdier

Helena arbejder ud fra et helhedsorienteret syn på mennesket. Derfor vil tanker, følelser og adfærd inddrages på lige fod med kroppen. Disse fire elementer er alle indbyrdes forbundet og transformation på et af områderne vil effektuere forandring på de andre områder. Helenas grundværdier i terapien er nærvær, respekt og omsorg, men er også kendetegnet ved ligeværdighed og fordomsfrihed.

Kognitiv Terapi (KAT) – fra nutid til fremtid

Helena arbejder ud fra princippet ”hjælp-til-selvhjælps”. Det betyder, at du vil få værktøjer, som du kan bruge i din dagligdag. Hermed får du muligheden for at opøve mere effektive, gavnlige og konstruktive handlemønstre i dit liv. Tilegnelsen af nye handlemønstre vil bidrage til større accept, egenomsorg og selv-medfølelse. Dette vil få en overordnet forståelse for, hvorledes menneskehjernen fungerer og agerer i bestemte sammenhæng. Ved at udvikle en forståelse for, hvorfor du oplever dine problematikker som en belastning i dit liv, vil du forstå hvordan du selv kan bidrage til at skabe forandring. Du vil opnå viden om og få værktøjer til samspillet mellem tænkning, handling, emotioner og krop, afstemt ud fra dine særlige, individuelle forudsætninger, ønsker og behov. Fokus i den kognitive terapi er hovedsageligt på nutid og fremtid. Derfor arbejdes der her hovedsageligt fremadrettet i forhold til, hvad der sker i dit lige nu og hvordan forandringen kan ændre din fremtid, så du får det bedre.

Emotional Freedom Technique (EFT/Tankefeltterapi) – Fra fortid til nutid

Nogle gange spiller fortiden os et pus og har det med at sabotere oplevelsen af velvære i nutiden. Her kan det være anbefalelsesværdigt at arbejde med eventuelle traume eller gamle overbevisninger, så du kan befri dig selv fra gamle, saboterende tankemønstre. Den meget effektive metode kaldet ’Emotional Freedom Technique’ er her et oplagt valg. Metoden er en dybdegående teknik der anvendes i forbindelse med samtaleterapien, samtidig med der arbejdes med akupressur på diverse akupunkturpunkter. Dette bidrager til at forløse de følelser, der har lagt sig som en hukommelse i kroppen. Kroppens hukommelse om traume vil her blive forløst, samtidig med det psykiske.

Klinisk Hypnose – det ikke-bevidste sind

Det ikke-bevidste sind også kaldet det ubevidste sind, er ikke en mystisk enhed i hjernen. I virkeligheden er det bare en betegnelse for det vi ikke lige kan huske, eller ikke har bevidst adgang til. Som menneske oplever vi rigtig mange påvirkninger i løbet af en dag. Da den menneskelige hjerne allerhøjst være bevidst om 5-9 informationsbidder ad gangen, fortrænges andre stimuli. Det der bliver fortrængt henvises til det vi kalder for det ikke-bevidste. Selve vores evne til bevidsthed er altså derfor kun toppen af isbjerget blandt utallige informationer. Hele din fortid er repræsenteret i det ikke-bevidste sind. Her er der derfor mulighed for at finde ind til traume, men det kan også lige så godt være den bedste adgang til dine indre ressourcer. Det ikke-bevidste er derfor en fantastisk dør til transformation.

—————-

Arbejdserfaring

Psykologpraksis Dorthe Löyche (fra 2015-)
Christianshavn Kognitive Psykologklinik (fra 2015-)
Center for Kognitiv Adfærdsterapi, OCD-klinikken, Vanløse (2014)
Fobiskolen, Kognitivt Center Sjælland (2011-2013)
Selvstændig Virksomhed som Shiatsu, Sports og idrætsmassør (1997-2013) / Meditation (1997-2013) / Transpersonlig Terapi

Uddannelse

Mindfulnessinstruktøruddannelse / At Work (2016)
Klinisk Hypnose Del 1 / Inge Gulborg (2015)
Klinisk Hypnose Del 2 / Inge Gulborg (2015)
Mindful Self-Compassion (MSC) Training / Christopher Germer (2014)
Cand. Psyk. Københavns Universitet (2014)
Specialiseret i Kognitiv Terapi, Mindfulness, Mindful Selfcompassion, Compassion Focused Therapy og Posttraumatisk Vækst
Emotional Freedom Technique – Tankefeltterapi / EFTcoach (2012)
Emotional Freedom Technique-Matrix Reimprinting – Tankefeltterapi / Sasha Allenby (2012)
Psykosyntese/ Kentaur Træning. En eksistentiel, humanistisk, transpersonlig terapiretning (2010)
Sportsmassør og idrætsskadebehandler/Aerobic- og styrketræningsinstruktør/After Work (1998)
Shiatsumassør /Center for meditation (1993)
Meditationsinstruktør uddannelser/Center for Meditation (1990-1993)

Frivilligt arbejde

2011 – 2011 Angstforeningen – telefonisk rådgivning, samt gruppeleder for en angstgruppe
1990 – 1999 Center for Meditation – Meditationsundervisning, administrativt arbejde, arrangør af kurser

Du kan læse mere på  www.lyckepsykologpraksis.dk og www.kognitivpsykologlyngby.dk

Kontaktoplysninger:

Psykolog Helena Lycke Artland
Telefon: 93 94 45 00
Mail: info@lyckepsykologpraksis.dk

Du kan også gå direkte til online booking HER.